Het belang van een duidelijk doel voor je website

| Rachel Walraven | Algemeen

Een modern bedrijf kan bijna niet meer zonder website. Al was het alleen maar om er te zijn op internet. En of je de website nu gebruikt als visitekaartje, als helpdesk of als belangrijkste informatie bron, een goede website valt of staat met het doel.

Hoe kun je weten of je op de goede weg bent als je niet weet waar je naar toe wilt?

Het belang van een duidelijk doel voor je website

Toch wordt juist het doel van een website vaak over het hoofd gezien. De site wordt snel gebouwd omdat je nu eenmaal een site moet hebben en er wordt niet of nauwelijks stil gestaan bij wat je wilt bereiken met de website.

Meten is weten

Iedereen kent het gezegde en ook voor een website gaat dit op. Sterker nog, een website is een van de weinige marketing middelen waarbij je de resultaten heel goed kunt meten. Met bijvoorbeeld Google Analytics kun je al het verkeer op je site monitoren. Op welke pagina je bezoekers binnen komen, waar ze weer weg gaan. Op welke woorden ze je hebben gevonden, zelfs uit welke plaats ze komen.

Nu heb je dus je vervoersmiddel en je hebt een kaart waarop je kan zien waar je bent, maar hoe weet je of je dichter bij je eindbestemming bent gekomen? Dat kan maar op 1 manier: als je weet wat je eindbestemming is.

Een bruikbaar doel formuleren

Het formuleren van een bruikbaar doel is soms best lastig. Je wilt met je website meer verkopen, of zorgen dat je minder algemene vragen krijgt via de telefoon. Maar wanneer is je website dan geslaagd in het behalen van deze doelen? Hiervoor kun je werken met SMART doelen. SMART staat voor:

  • Specifiek (wie, wat, hoe en hoeveel)
  • Meetbaar (hang er een cijfer aan)
  • Acceptabel (zorg dat het een acceptabel doel is, niet te makkelijk, maar ook niet te ambitieus)
  • Realistisch (zorg dat het een haalbaar doel is)
  • Tijdgebonden (wanneer moet het doel behaald zijn)

Door op deze manier je doelen samen te stellen krijg je een goed inzcht in waar je bent op weg naar het behalen van je doel.

Voorbeeld van een niet bruikbaar doel: Klantvriendelijke website

Voorbeeld van een bruikbaar doel: Binnen 1 jaar de vragen die via de telefoon binnen komen met 10% verminderen